Siirry pääsisältöön
FINAL SALE - Now at 50% off
Sites-Gant-NORDIC-Site

Epäkohdat ja korruptio

Epäkohtien esille tuomista koskeva käytäntö ja prosessi on työkalu, joka ohjaa toimimaan oikein, mikäli yleisten toimintaperiaatteidemme, käytäntöjemme tai lain rikkomisesta herää epäilys. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen confidential@gant.com. Mikäli saamme ilmiannon tai havaitsemme, että sisäisiä toimintaperiaatteitamme on mahdollisesti rikottu, teemme aina due diligence tarkastuksen riskien ehkäisemiseksi ja jatkuvan kehityksen varmistamiseksi. Tässä käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolisia asiantuntijoita. GANTin käytäntöjen mukaan toimimme aina kunkin maan lakien ja asetusten mukaisesti, ja kaikkien työntekijöiden odotetaan tekevän yhteistyötä noudattamalla kaikkia lakeja, asetuksia, käytäntöjä ja menettelyjä.

Milloin ilmoitus on tehtävä

Yrityksessämme jokaisen työntekijän oletetaan antavan tietoja, jotka ovat julkisen luonteensa vuoksi olennaisia ja liittyvät seuraaviin:

  • rikos
  • lakivaatimusten noudattamatta jättäminen
  • väärä tuomio
  • yksilön hengen ja turvallisuuden vaarantaminen
  • ympäristön vahingoittaminen
  • edellä mainittuihin asioihin liittyvien tietojen tahallinen salaaminen


Miten ilmoituksen voi tehdä

GANT on sitoutunut avoimuuden kulttuurin ylläpitämiseen tiukimpien rehellisyyttä ja vastuullisuutta edellyttävien standardien mukaisesti. Jos työntekijä tai joku muu läheisesti GANTiin liittyvä henkilö haluaa ottaa yritykseen yhteyttä nimettömänä, hän voi lähettää sähköpostia globaalille HR-osastollemme osoitteeseen confidential@gant.com. HR-osasto käynnistää asian tutkinnan ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tutkiakseen ja ratkaistakseen ilmoitetun ongelmatapauksen. Käyttämällä yllä annettua osoitetta henkilö voi pysytellä nimettömänä. Ilmoittajan henkilöllisyyttä ei paljasteta, jos hän ilmaisee tämän toiveen sähköpostissaan.